Bezpłatna pomoc dla Osób z Niepełnosprawnością

Osoby z Niepełnosprawnością/Opiekunowie z terenu gminy Brzozów mogą korzystać z informacji, porad oraz wsparcia w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością, w tym dotyczących m.in.

  • aktualnych programów pomocowych, ulg i uprawnień
  • informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia
  • aktualnych ofert szkoleniowych i możliwości aktywizacji dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/grupą inwalidzką
  • projektów i działań aktywizujących społecznie i zawodowo
  • pomocy w wypełnianiu różnych wniosków, formularzy, pisania pism urzędowych.

Z pomocy mogą skorzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkające na terenie Gminy Brzozów oraz  osoby z ich otoczenia, w szczególności nie korzystające z żadnej formy wsparcia.

Informacji i  wsparcia udziela Alicja Tomoń, Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Osób Niepełnosprawnych  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 , Urząd Miejski ul.Armii Krajowej 1,  pokój nr 10 , tel 13 43 410 89 .

AT