Nowy portal „Podróże kolejlove” dla osób z niepełnosprawnością

Od października ruszył nowy portal internetowy www.podrozekolejlove.pl skupiający niepełnosprawnych pasażerów oraz potencjalnych opiekunów.  Korzystanie z portalu wymaga prostej rejestracji a następnie osoba z niepełnosprawnością zgłasza swoją podróż – skąd i dokąd jedzie a inna osoba (odbywająca podróż w tym samym czasie i kierunku) zgłasza się jako asystent niepełnosprawnego podczas podróży. Korzyści z takich relacji są obustronne – niepełnosprawny pasażer ma zapewnione wsparcie i niezbędną pomoc, natomiast opiekun ma ulgowy bilet (95 % ulgi we wszystkich przejazdach). Taka ulga przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niewidomym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Logowanie do portalu oraz więcej szczegółów: www.podrozekolejlove.pl

                                                                                                          Alicja Tomoń