Promieniowanie ojcostwa – XVIII Dzień Papieski

14 października br. obchodzony jest XVIII Dzień Papieski, 60 rocznicę sakry biskupiej i w 40 rocznicę objęcia stolicy Piotrowej przez Karola Wojtyłę.
Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: Promieniowanie ojcostwa, nawiązujące do tytułu dramatu Karola Wojtyły z 1964 r. W uroczyste obchody tego szczególnego Dnia a jednocześnie uczczenie patrona przedszkola w Starej Wsi włączyły się przedszkolaki wraz z wychowawczyniami. Na coroczne święto do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Starej Wsi dn. 11 października przybyli zaproszeni goście w osobach: burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, o. Stanisław Owoc, o. Marian Kępka – o. jezuici w Starej Wsi, s. Małgorzata Roczniak – dyrektor przedszkola sióstr służebniczek, s. Iwona Zamorska, s. katechetka Agata Krok, przewodniczący RM w Brzozowie Edward Sabik radni RM, Daniel BorońPaweł Froń, naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Stefan Szarek, księgowa ZEAS-u Renata Kwiecińska, dyrektor SP w Starej Wsi Stanisław Chrobak, przewodnicząca KGW Anna Żmuda,  przewodniczący RR Stanisław Nogaj i rodzice, a także dyrektorzy przedszkoli.
Zaproszonych gości przywitała – Maria Owoc – dyrektor PS w Starej Wsi, która w swoim słowie wstępnym nawiązała do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: Ojcostwo trzeba dowartościować, zwłaszcza gdy przeżywa tak wielki kryzys. Ojcowie zostawiają swoim dzieciom spuściznę – materialną i duchową. Zespół tych ojcowizn to Ojczyzna. Tegoroczne hasło pięknie splata się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla papieża patriotyzm wiązał się z troską o duchową dojrzałość, z pracą nad sobą, wymaganiem od siebie. Był przekonany, że człowiek dobrze ukształtowany intelektualnie i duchowo jest wielkim skarbem dla Ojczyzny.
Konkurs muzyczny i recytatorski dla dzieci z przedszkoli gminy Brzozów poprowadziła Katarzyna Herbut, która na początku zachęciła wszystkich do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu grupy „Biedronki”, przygotowanej przez p. Celinę Wolanin. W tradycyjnym polonezie zaprezentowała się grupa „Smerfy” przygotowana przez Małgorzatę Florczak. W tym roku tematem przewodnim Konkursu dla przedszkoli z gminy Brzozów były piosenki żołnierskie i wiersze patriotyczne.
Prezentacje rozpoczęło niepubliczne przedszkole s. służebniczek w Starej Wsi. Utwór pt. Pierwsza kadrowa zaśpiewała Agnieszka Baran, zaś wiersz pt. Kim będziemy? wyrecytował Mikołaj Żmuda. Opiekunką przedszkolaków była s. Iwona Zamorska.
Z PS w Starej Wsi piosenkę pt. Jak szło wojsko raz ulicą zaśpiewała Aleksandra Boroń, zaś wiersz pt. Jestem Polakiem/Polką wyrecytowała Klara Rogowska. Do występu przedszkolaki przygotowała Celina Wolanin.
Z PS Nr 1 w Brzozowie wystąpił Kuba Piegdoń w piosence pt. Deszcze niespokojne, Adam Gazdowicz zaprezentował wiersz pt. Co roku na Wawelu. Opiekunem była Anna Bober.
PS Nr 2 w Brzozowie reprezentowały Lena Kocyłowska w piosence pt. Modlitwa obozowa, zaś w wierszu pt. Modlitwa polskiego dziewczęcia Natalia Sowa,  Opiekunką dzieci była Anna Rzepka.
Z PS Nr 1 w Humniskach do Starej Wsi przyjechała Zuzanna Bryś, by zaśpiewać piosenkę pt. Wojenko, wojenko, zaś Sebastian Zubel przygotował wiersz pt. Co to jest Polska?  Przedszkolaków przygotowała Monika Sokołowska-Supel.
PS Nr 2 w Humniskach reprezentował Kacper Paściak, który zaśpiewał piosenkę pt. Gdy żołnierze idą drogą, Maja Lorenc wyrecytowała wiersz pt. Twój dom. Opiekunem dzieci była Krystyna Szteliga.
Z PS w Przysietnicy  piosenkę pt. Na nowej górze zaśpiewała Antonina Skalska, Alena Florek zaprezentowała wiersz pt. Czy znasz ten kraj? Dziewczynki przygotowała Magdalena Dudek.
Z PS w Grabownicy Starzeńskiej Szymon Tympalski zaśpiewał piosenkę pt. Serce w plecaku, zaś wiersz pt. Moje miejsce zaprezentował Piotr Wiech. Przedszkolaków przygotowała Bogusława Antoń.
Na koniec dzieci z grupy „Biedronki” zatańczyły krakowiaka.
Dzieci, które wzięły udział w przeglądzie, ich opiekunowie i dyrektorzy przedszkoli otrzymali z rąk burmistrza Brzozowa oraz o. Stanisława Owoca dyplomy i upominki. Goście jak zwykle obdarzyli przedszkolaków słodyczami. Na koniec burmistrz Brzozowa odczytał pytania z Katechizmu polskiego dziecka, zaś przedszkolaki uroczyście odpowiadali, następnie podziękował małym artystom za wzruszające występy, nauczycielom za trud włożony w przygotowania, zaś na ręce dyrektor przedszkola złożył jubileuszowe wydanie Pisma Świętego opatrzonego komentarzem św. Jana Pawła II.
et