Tacy sami

Polski Związek Niewidomych koło w Brzozowie we współpracy z Gminą Brzozów rozpoczyna realizację projektu „Tacy sami” współfinansowanego ze środków Programu Grantowego projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych i niedowidzących z terenu powiatu brzozowskiego, w szczególności:

  1. podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku oraz ich potrzeb,
  2. aktualizacja wiedzy przez osoby niewidome i niedowidzące w zakresie akcesoriów ułatwiających codzienne funkcjonowanie,
  3. pobudzanie aktywności społecznej osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz ich integracja.

Działania projektowe obejmą  organizację konferencji informacyjno – edukacyjnej „Razem łatwiej”, uruchomienie klubu „Aktywni” promującego aktywne formy spędzania wolnego czasu, integrację oraz  produkcję i projekcję filmu promującego działania projektowe ( w tym szczególnie osoby niewidome i niedowidzące jako pełnoprawnych członków naszej społeczności).   Inicjatywa nakierowana jest zarówno na same osoby niewidome czy niedowidzące jak i  na lokalną społeczność, która w dużym stopniu może ułatwić funkcjonowanie takich osób.

                                                                                                                                      Alicja Tomoń