Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej

W tym roku ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” odbyła się 21 września pod hasłem „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Do akcji licznie włączyły się placówki oświatowe Gminy Brzozów. Uczniowie wraz z opiekunami podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były worki selektywnie zebranych śmieci.Celem tego rodzaju akcji jest wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody, aby budować poczucie, że każdy ma wpływ na sposób postępowania z odpadami. Jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół, kadrze pedagogicznej oraz uczniom za czynny udział w akcji, co dowodzi dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

Szkoła Podstawowa w Górkach

Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy