Ostatnia sesja zwyczajna w mijającej kadencji

Po raz ostatni 25 bm. na LVIII sesji zwyczajnej zebrali się brzozowscy radni. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Rada Miejska przyjęła porządek, wysłuchała sprawozdania z realizacji poprzednio przyjętych uchwał i sprawozdania z działalności Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Najważniejszym punktem sesji była informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozów, informacja  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacja o przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres pierwszego półrocza 2018 r. Sprawy te zostały przedstawione dzień wcześniej (24 bm.) podczas wspólnego posiedzenia komisji RM, toteż burmistrz Brzozowa Józef Rzepka skoncentrował się na szczegółowym omówieniu najważniejszych zadań wykonanych podczas pierwszego półrocza. Informację poszerzył o inwestycje zakończone po 1 lipca br. oraz obecnie trwające i zaplanowane. Odpowiedział też na pytania radnych. Następnie radni podjęli dwie uchwały. Pierwsza to zmiana jednej z poprzednich uchwał w sprawie udzielenia pomocy samorządowi województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Turzym Polu. Natomiast mocą drugiej uchwały wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie gminy. W dalszej części obrad na zapytania i interpelacje radnych odpowiadał burmistrz Józef Rzepka i jego współpracownicy. Zgłaszano pytania i sprawy z zakresu komunikacji (dworzec autobusowy), a także ochrony środowiska (kwestia zaopatrzenia w wodę). Głos zabierali też sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. Dominik Arendarczyk z Grabownicy Starzeńskiej podziękował burmistrzom i pracownikom urzędu miejskiego za współpracę. Następnie swoje problemy zgłosiło kilkoro mieszkańców obecnych na sesji. Dotyczyły one inwestycji w strefie ekonomicznej oraz dróg: ul. Chopina, Głowackiego i drogi przez Kijowiec w Górkach. Odpowiedzieli na nie zastępcy burmistrza Dariusz Kamiński i Stanisław Pilszak. Przed zamknięciem obrad przewodniczący Edward Sabik podziękował paniom i panom radnym za 4-letnią pracę. Podziękował też burmistrzowi Józefowi Rzepce, jego współpracownikom, pracownikom urzędu miejskiego, w tym wydziału obsługi RM. Wyraził zadowolenie ze wspólnych działań. Życzył powodzenia osobom startującym w nadchodzących wyborach samorządowych. Ostatnią sesję zakończyło wykonanie wspólnej fotografii wszystkich obecnych radnych. dk