Druhowie na zarządzie

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyło się 18 września w urzędzie miejskim. Naradzie przewodniczył prezes zarządu oddziału – burmistrz Józef Rzepka. Podczas spotkania zostały omówione sprawy bieżące. Dh Józef Rzepka wyliczył dokonania w ostatnim okresie oraz zakupy sprzętu i wyposażenia dla gminnych jednostek OSP. Omówił też plany na przyszłość, w tym możliwość ubiegania się o pozyskanie średniego samochodu pożarniczego dla OSP Humniska. Informację ze swojej działalności przedstawił gminny komendant ochrony przeciwpożarowej dh Marian Dydek. Natomiast przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brzozowie: nacz. Agnieszka Wilk i jej zastępca Tomasz Leśniak przedstawili wyniki przeprowadzonego we wrześniu przeglądu jednostek OSP naszej gminy. Burmistrza wręczył też prezesom jednostek pamiątkowe, wydane przez władze związku OSP z okazji 100-lecia niepodległości, albumy „W jedności siła”. Druhowie OSP Stara Wieś otrzymali podziękowania za pomoc w organizacji ultramaratonu kolarskiego Bałtyk – Bieszczady Tour 2018. Resztę posiedzenia poświęcono na dyskusję. dk