Wybory samorządowe a niepełnosprawność

Już niebawem, bo 21 października br. wybory samorządowe. Nie wszystkie lokale  na terenie naszej Gminy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, dlatego w rozwinięciu podajemy ich wykaz.

Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową:

 1. Urząd Miejski w Brzozowie (I piętro, pok.117) Brzozów, ul.Armii Krajowej 1
 2. Ratusz Miejski (I piętro) ul.Rynek 10
 3. Budynek Administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie ( świetlica) ul.Ks.J.Bielawskiego 18
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Humniskach, Humniska 877
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Humniskach, Humniska 264
 6. Dom Strażaka w Górkach, Górki 73
 7. Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy, Przysietnica 514
 9. Budynek Szpitala, Brzozów, K.J.Bielawskiego 18
 10. Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul.W.Witosa 13.

Lokale w których dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest utrudniony:

 1. Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej
 2. Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, Turze Pole 152
 3. Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Zmiennica 29
 4. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Stara Wieś 790.

Tym bardziej ponownie  przypominamy o uprawnieniach głosowania osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe granice obwodów głosowania w naszej Gminie oraz zasady głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem pełnomocnika znajdują się tutaj:  file:///C:/Users/jnieckarz/Downloads/Skan18091911220.pdf

Alicja Tomoń