Uprawnienia niepełnosprawnych wyborców

Zgodnie z przepisami osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby powyżej 75 roku życia mogą skorzystać  z głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika podczas najbliższych wyborów samorządowych. Fakt głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do komisarza wyborczego najpóźniej do 8 października br.

Komisarz Wyborczy w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

ul.Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Pod tym adresem IV piętro, pok. nr 418 Komisarz Wyborczy pełni dyżur w każdy czwartek od godz.11.00 do 13.00

tel. 13 4324400,  tel./fax 13 4323671

Natomiast głosowanie przez pełnomocnika należy zgłosić najpóźniej do 12 października w urzędzie gminy (miasta) w której jest ta osoba wpisana do rejestru wyborców. Zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego głosowania oraz glosowania przez pełnomocnika dotyczy równocześnie głosowania w II turze wyborów. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania – najpóźniej do 25 października br. natomiast wniosek o akt pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 26 października br.  Informacje o tym sposobie głosowania podaje państwowa Komisja Wyborcza tutaj:

https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/28083_Uprawnienia_wyborcy_niepelnosprawnego_AUDIO

więcej szczegółów tutaj:

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/4/25873_Weszlo_w_zycie_rozporzadzenie_o_przesylkach_w_glosowaniu_korespondencyjnym