Powstanie lodowisko przy ul. Słonecznej

Powoli dobiega końca bieżąca kadencja samorządu. Jedną z ostatnich była zwołana na 14 września br. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik.  Radni na początek podjęli uchwałę o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 października br. Następnie radni podjęli dwie decyzje ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów w drodze przetargu. Trzy uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne. Przedostatnia decyzja to zmiana załącznika do uchwały Nr XXXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Samorządowego” w Brzozowie i nadania mu statutu. Ostatnią podjętą podczas sesji nadzwyczajnej uchwałą  radni wyrazili zgodę na zaciągniecie zobowiązania finansowego na 2019 r. na budowę całorocznego, syntetycznego lodowiska na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Brzozowie. Będzie to 3 tego typu obiekt w naszym województwie. Przewidywany koszt całości ma wynieść ok. 309 tys. zł, z czego 2/3 czyli ok. 160 tys. zł przypada na o zewnętrzne dofinansowanie. Jak poinformował burmistrz Józef Rzepka, samorząd gminy zabiegał o to od trzech lat, kiedy złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Pozytywna decyzję  w tej sprawie podjął urząd marszałkowski i wkrótce będzie można rozpocząć procedurę przetargową ws. budowy lodowiska. dk