Odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Z udziałem delegacji gminy Brzozów pod przewodnictwem burmistrza Józefa Rzepki, odbywały się 3 bm. uroczystości odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w 100-lecie niepodległości Polski. Monument stanął przed budynkiem Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Brzozowie. Pomnik został ufundowany przez samorząd powiatowy przy wsparciu środków Instytutu Pamięci Narodowej. Honorowy patronat nad całością sprawowali: poseł Piotr Babinetz, prezes IPN Jarosław Szarek, wojewoda Ewa Leniart i marszałek województwa Władysław Ortyl. Uroczystość zorganizowali starosta brzozowski Zygmunt Błaż i dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie gen. bryg. Ryszard Pietras. Obchody z udziałem władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i młodzieży rozpoczęła koncelebrowana msza św. w brzozowskiej bazylice, podczas której homilię wygłosił kapelan garnizonu rzeszowskiego ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki. Główne uroczystości w wojskowej asyście honorowej podhalańczyków odbywały się przy pomniku marszałka. Tam po okolicznościowych przemówieniach, odczytaniu listów, nastąpiło odsłonięcie monumentu. Następnie ks. prof. Stanisław Nabywaniec zmówił modlitwę za Ojczyznę, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Potem u stóp pomnika wiązanki kwiatów złożyli m.in.: senator Alicja Zając, poseł Piotr Babinetz, eksposeł Adam Śnieżek, dyr. Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, reprezentacja 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, delegacje powiatu brzozowskiego, Brzozowa oraz gmin brzozowskich. Po uroczystości w Brzozowskim Domu Kultury odbył się koncert patriotyczny „Niepodległej – ballady i pieśni”. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego ma formę popiersia, a jego autorem jest krośnieński artysta Maciej Syrek. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza jego realizacja w Brzozowie. Rzeźbiarz przed kilkunastu laty wykonał stojący na skwerze przy bazylice pomnik św. Józefa Sebastiana Pelczara. dk