Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online! Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. Jednak już wcześniej – od 1 lipca wniosek można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej .

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Ponadto od niedzieli można też drogą elektroniczną składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przypomina minister Bartosz Marczuk.

– Można składać wnioski na wszystkie świadczenia; w tym roku jest nowością to, że przez cały lipiec możemy składać je w internecie. Od 1 sierpnia ruszy nabór wniosków również „papierowych” w gminach, oczywiście zachęcamy, by wnioski składać online, bo jest to szybkie, proste i wygodne dla każdego obywatela – zaznaczył.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej