Gra światła i cieni, czyli wernisaż prof. zw. Stanisława Góreckiego

Rysunki prof. zw. Stanisława Góreckiego były szeroko omawiane i recenzowane przez dyrektora brzozowskiego muzeum dr. Mariusza Kaznowskiego podczas wernisażu wystawy w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta dn. 4 lipca br.

Bohater spotkania urodzony w Wałbrzychu, jest absolwentem technikum elektrycznego w Krośnie i Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadził zajęcia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, uczył w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, prowadził też zajęcia w Instytucie Edukacji Artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Stanisław Górecki jest profesorem zwyczajnym w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie kieruje Zakładem Rysunku. Zorganizował ponad 100 wystaw indywidualnych w Polsce i Europie. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych: środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą, jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.
W Brzozowie można podziwiać świat kształtów i światłocieni odzwierciedlonych na kilkudziesięciu rysunkach prof. Stanisława Góreckiego do dn. 29 lipca br.  Podczas spotkania, które zgromadziło bliskich profesora związanego z ziemią brzozowską, oprócz dyskusji nt. wyłaniających się kształtów z misternych kresek nakreślonych ołówkiem, były wspomnienia z czasów szkolnych. Żartobliwie i z sentymentem przywoływano przeżycia z lat dziecięcych. Profesor omawiając swoje prace, przyznał że przeszedł już na emeryturę, a swój wolny czas całkowicie chce poświęcić rysunkom. Wyraził też nadzieję na zaszczepienie bakcyla do rysowania wśród młodzieży.
et