Komunikat Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Starej Wsi

W dniu 22 czerwca 2018 r. z powodu stanu zdrowia ze swej funkcji zrezygnował przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Starej Wsi.
W związku z powyższym deklaracje przystąpienia do SKBK będzie można składać po wyborze nowego przewodniczącego komitetu. W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie w celu wyboru przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji i ustalenia zasad składania deklaracji, o którym mieszkańców poinformujemy
Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji
w Starej Wsi