W Grabownicy Starzeńskiej dębowi nadano imię Józef