Od 130 lat OSP w Grabownicy Starzeńskiej służy Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Doniosły jubileusz 130-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  świętowali 17 bm. druhowie z Grabownicy Starzeńskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, strażacy, duchowni, reprezentanci firm oraz mieszkańcy gminy.

Świętowanie tej znamienitej rocznicy, strażacy rozpoczęli od koncelebrowanej mszy św., którą sprawowali proboszcz ks. Jan Szmyd oraz kapelan strażaków o. Tomasz Nogaj. Bezpośrednio po Eucharystii, zebrani przeszli w pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą, działającą przy Brzozowskim Domu Kultury pod batutą Zygmunta Podulki na plac Domu Strażaka. Tam po złożeniu raportu dowódcy i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, gości powitał Jan Suwała – Prezes OSP w Grabownicy Starzeńskiej. Zaś rys historyczny jednostki przybliżył naczelnik Piotr Sobaś. Całość poprowadził st. kpt. Jacek Kędra z KP PSP w Brzozowie, z kolei funkcję dowódcy uroczystości pełnił dh Marian Dydek –  komendant gminny ochrony przeciwpożarowej.

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia druhom strażakom. Złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Wiesław Barbara Stanisław Misztak. Srebrnym medalem zaś odznaczeni zostali Bartłomiej Rogula, Łukasz Wolanin, Wiesław Woś, Wojciech Buczkowicz Andrzej Sabat. Z kolei brązowy medal odebrali: Rafał Suwała, Przemysław Oleniacz, Grzegorz Wójcik, Kamila Czubska, Tomasz Dudek Marek Suwała.

Jubileusz stał się też okazją do odznaczenia złotymi odznakami św. Floriana, przyznanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia. Uhonorowani nimi zostali: dh Józef Rzepka – prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzozowie, Piotr Sobaś – naczelnik Zarządu OSP w Grabownicy Starzeńskiej, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku, Jan Suwała – prezes OSP w Grabownicy Starzeńskiej oraz Stanisław Kic. 

Strażackie święto było też okazją do złożenia okolicznościowych życzeń oraz docenienia rangi Ochotniczych Straży Pożarnych. Ciepłe słowa do druhów strażaków jako pierwszy skierował: gospodarz gminy Brzozów, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzozowie Józef RzepkaWyrażam wdzięczność i szacunek za kontynuację inicjatyw i pięknych tradycji Waszych poprzedników. Szczerze gratuluję wszystkim dzisiaj zasłużenie odznaczonym. Gorąco gratulując tak wspaniałego jubileuszu, życzę Wam dużo siły oraz wytrwałości, mocnego zdrowia i zrozumienia u Najbliższych. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nami, a Święty Florian błogosławi Wam i Waszym Rodzinom! Głos zabrali także: poseł na Sejm RP Piotr Uruski, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Krzysztof Folta, komendant powiatowy PSP w Sanoku mł. bryg. Grzegorz Oleniacz, w imieniu senator RP Alicji Zając  list gratulacyjny odczytała Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz zaś  w imieniu poseł na Sejm RP Joanny Frydrych wystąpił Krzysztof Józefek. Z gratulacjami pospieszyli również miejscowi działacze: prezes Spółdzielni Grastar Dariusz Irzyk, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska Tadeusz Stępień oraz przewodnicząca miejscowego KGW Barbara Kuczma.

List z okolicznościowymi życzeniami przysłał także prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemar Pawlak oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec.

Część oficjalną na placu zakończyły podziękowania. Naczelnik jednostki Piotr Sobaś w dowód wdzięczności za wspieranie działalności OSP w Grabownicy Starzeńskiej wręczył upominki na ręce gości. W ich gronie znalazł się burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, ks. proboszcz Jan Szmyd oraz sołtys wsi Dominik Arendarczyk.

Podczas okolicznościowego spotkania braci strażackiej z gośćmi w sali Domu Strażaka z humorystycznym programem artystycznym wystąpili uczniowie  Szkoły Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej. Zagrała też kapela Graboszczanie. Zebrani otrzymali również pamiątkową monografię Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownicy Starzeńskiej wydaną przez Muzeum Regionalne w Brzozowie.

nm