Ogólne zebranie mieszkańców miasta

Zebranie ogólne mieszkańców obu brzozowskich osiedli zgromadziło (12 bm.) kilkadziesiąt osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, radnych, reprezentantów służb gminnych oraz policji. W trakcie spotkania przewodniczący zarządów osiedli: Andrzej ŁachJózef Byczyński przedstawili sprawozdanie z całorocznej działalności tych organów pomocniczych samorządu terytorialnego. Następnie uczestnicy zebrania wyrazili na potrzeby Rady Miejskiej opinie ws. projektów uchwał, dotyczących: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Z kolei burmistrz Józef Rzepka przedstawił zadania inwestycyjne zrealizowane i w trakcie realizacji w roku sprawozdawczym. W dalszej części spotkania przedstawiciele samorządu i policjanci odpowiadali na pytania i sugestie mieszkańców. Całości ponad 3-godzinnego zebrania dopełniła dyskusja na wszelkie nurtujące mieszkańców i niektórych radnych tematy. dk