Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Stanisława Bednarza wraz z Zastępcą Burmistrza Brzozowa Stanisławem Pilszakiem, naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych – Edytą Kuczmą, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie – Józefem Baranem oraz dyrektorami placówek oświatowych, dokonali wizji lokalnej prowadzonych inwestycji oświatowych.

Radni zapoznali się z obecnym etapem prac prowadzonych w Turzym Polu i Zmiennicy, gdzie budowane są sale gimnastyczne wraz z niezbędnymi łącznikami.
Budowa sali gimnastycznej w Zmiennicy zamknie się kwotą 2 228 649,56 zł, a w Turzym Polu kwotą  2 677 139,42 zł.