Nadzwyczajna sesja rady miejskiej

Trzy uchwały zostały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 11 czerwca br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządu rada (z małą aktualizacją) zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości Zmiennica na lata 2018-2027”.

Następnie radni, uwzględniając Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dokonali zmiany uchwały własnej Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brzozowa. Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie burmistrza będzie niższe o 20%.
Przed zamknięciem sesji rada, realizując porządek obrad, zdecydowała o dopłatach do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.