Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa

Udzielenie absolutorium dla burmistrza Brzozowa za ubiegły rok było najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 24 maja na pięćdziesiątej drugiej sesji zwyczajnej. Sprawozdanie burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki z działalności w ubiegłym roku oraz absolutorium zostały podjęte przygniatającą większością głosów. Było to wyrazem aprobaty dla prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie oświaty. Radni podziękowali burmistrzowi brawami. RM ponadto wysłuchała sprawozdania z  realizacji rocznego programu współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada zadecydowała też o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz tegorocznym budżecie gminy Brzozów. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski, które wnieśli obecni na sali mieszkańcy gminy. Tę część zdominowała tematyka transportowa: stanu dróg (m.in. na brzozowskiej Jakli) oraz lokalizacji przystanku autobusowego w Grabownicy Starzeńskiej.