Patriotyzm wg uczniów SP Nr 1 w Brzozowie

Dn. 22 bm. w Galerii Na Strychu odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego Brzozów – moje miasto, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Brzozowie. Trwający od marca program skierowany był do uczniów klas IV – VII i gimnazjum.

Projekt miał na celu zapoznanie dzieci z dziejami miasta i regionu, uświadomienie potrzeby odpowiedzialności za przekazywanie dziedzictwa kulturowego regionu kolejnym pokoleniom Polaków oraz poznanie artystów z Brzozowa. W ramach tej inicjatywy, uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych i wiedzy o ziemi brzozowskiej. Brali też udział w wycieczce Śladami pamięci narodowej Brzozowa i okolic. Oprowadzani przez dyrektora brzozowskiego muzeum dr. Mariusza Kaznowskiego poznawali najatrakcyjniejsze zabytki i historię naszego miasta. Śladami znanych ludzi wybrali się też do Woli Sękowej. Z kolei, podczas wielu pogawędek w szkole, dowiedzieli się o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Brzozowa, a także poznali lokalne legendy.  Dzięki udziałowi w tym projekcie, uczniowie mieli możliwość samodzielnego zdobywania doświadczeń i wiadomości. Co najważniejsze, rozwijali swój patriotyzm do naszej małej ojczyzny – Brzozowa.

Spotkanie w galerii, podczas którego wielu lokalnych artystów podzieliło się swoją twórczością, stało się też okazją do wręczenia nagród uczniom. W konkursie wiedzy o Brzozowie laureatem został siódmoklasista Jan Siekaniec. Z kolei Szymon Fil otrzymał nagrodę książkową za najlepszą fotografię miasta. Zaś Dobrochna OrzechowskaJulia Czuchra zajęły ex aequo I miejsce w konkursie Brzozów moje miasto – wspomnienie mojej babci, mojego dziadka… .Nagrody zwycięzcom wręczył dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie Tomasz Żak.

Autorkami trzymiesięcznego projektu były: Nina Florczak-Mendyka, Małgorzata BryśEwa Bąk. Jednak jego realizacja  jak i podsumowanie nie byłyby możliwe bez zaangażowania dyrekcji, innych nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i oczywiście uczniów oraz wsparcia wielu osób przyjaznych szkole. Wszystkim więc należą się wielkie gratulacje za ciekawą ideę, szczególnie że idealnie wpisuje się ona w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorzy składają podziękowania: burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, dyrektorowi  dr. Mariuszowi Kaznowskiemu i pracownikom Muzeum Regionalnego w Brzozowie, dyrektorowi Sebastianowi Michalskiemu i pracownikom Brzozowskiemu Domu Kultury oraz wszystkim artystom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w tym projekcie.

Wyniki konkursów:

Konkurs fotograficzny Moja mała ojczyzna w obiektywie
I. Szymon Fil
II. Dobrochna Orzechowska
III. Amelia Gurgacz
Konkurs literacki Brzozów moje miasto – wspomnienie mojej babci, mojego dziadka…
I. Dobrochna Orzechowska ex aequo Julia Czuchra
II. Zuzanna Wojnicka
III. Katarzyna Terefenko ex aequo Julia Karamus
Konkurs wiedzy Brzozów moje miasto
I. Jan Siekaniec
II. Martyna Haduch
III. Barbara Gładysz

np