Połączone komisje RM

22 bm. pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowały połączone komisje Rady Miejskiej w  Brzozowie. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz ze swoimi zastępcami, skarbnikiem i sekretarzem gminy. Tematem obrad była na początek dyskusja ws. sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. Następnie na pytania radnych dotyczące spraw dotyczących wodociągów, kanalizacji i PSZOK-u odpowiadali: prezes PGK w Brzozowie Jacek Szklarz i jego współpracownik Grzegorz Rzepka. Ostatnia część posiedzenia komisji była poświęcona opiniowaniu materiałów na najbliższą sesję oraz sprawom bieżącym. dk