Zebrania sołeckie w Turzym Polu i Przysietnicy

Dobiegają końca zebrania sołeckie w gminie Brzozów. W mijającym tygodniu odbyły się jedne z ostatnich: w Turzym Polu (9 bm.) i Przysietnicy (10 bm.). W obu spotkaniach uczestniczyli burmistrz Brzozowa Józef Rzepka i jego zastępca Stanisław Pilszak.
Podobnie jak w poprzednich sołectwach, tak i w tych mieszkańcy wsi najpierw wysłuchali sprawozdań sołtysów i rad sołeckich z działań zrealizowanych w 2017 r. Z kolei o zadaniach wykonywanych i zaplanowanych w bieżącym roku mówił burmistrz. Odpowiadał  też na pytania i wątpliwości mieszkańców. Podczas zebrania w Przysietnicy zgromadzeni zgłaszali postulaty głównie dotyczące stanu dróg, szczególnie tych zniszczonych przez osoby poruszające się wyczynowo samochodami terenowymi. Z kolei w Turzym Polu, podobnie jak w Przysietnicy mieszkańcy poruszali sprawy budowy dalszych odcinków chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich.
np
fot. np, dk