Informacja dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzozowie prowadzony jest remont budynku przy ul. Sienkiewicza 1.

Zakres prac obejmuje wymianę dachu, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę podłóg, montaż podwieszanych sufitów, wykonanie podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie miejsc parkingowych oraz wymianę ogrodzenia. Prace prowadzone są dzięki, pozyskanym przez Gminę Brzozów środków w ramach RPO  WP 2014-2020 pn. „Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy Brzozów” nazwa zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie”.

 Informacja dla czytelników

Do końca maja księgozbiór udostępniany jest nadal w budynku biblioteki przy ul. Sienkiewicza 1. Od miesiąca czerwca do sierpnia planowane jest przeniesienie księgozbioru do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Parkowej 5 i tam będzie można skorzystać z usług biblioteki. W związku z powstałymi utrudnieniami istnieje możliwość dłuższego przetrzymywania książek niż regulaminowy 1 miesiąc (przedłużony termin zwrotu obowiązywał będzie do końca października).

Krystyna Rymarz

fot.np