Zgłoszenia wykonania weryfikacji technicznej budynku – przedłużenie terminu

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, Gmina Brzozów przedłuża termin przyjmowania zleceń wykonania weryfikacji technicznej budynku, niezbędnych do złożenia kompletu dokumentów w ramach projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów”. Zlecenia wykonania weryfikacji technicznej należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 14 (parter), od godz. 8:00 do 14:30.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym komplet dokumentów do pobrania, umieszczone są  na stronach: www.brzozow.pl (Aktualności, oraz zakładka „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych”; www.brzozow.bip.gov.pl zakładka „Konkursy”). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Brzozowie w pok. Nr 14 (parter) tel. 13 306 10 66.