Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla Mieszkańców

Dofinansowanie do wymiany starych pieców, kotłów grzewczych na paliwa stałe, na nowe kotły o sprawności powyżej 90% na gazowe, biomasę lub ekogroszek. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 14 (parter) – od dnia 26 kwietnia do 16 maja 2018 r., od godz. 8:00 do 14:30.

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla mieszkańców Gminy Brzozów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek), maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym komplet dokumentów do pobrania, umieszczone są  na stronach: www.brzozow.pl (Aktualności, oraz zakładka „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych”; www.brzozow.bip.gov.pl zakładka „Konkursy”). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Brzozowie w pok. Nr 14 (parter) tel. 13 306 10 66.