Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło się zorganizowane z inicjatywy burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki spotkanie (22 bm.) dotyczące dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych.

Dofinansowanie projektu pn. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów ma pochodzić ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Gmina Brzozów będzie ubiegała się o to dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji netto. Dotacja będzie dotyczyła wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe, na biomasę (pellet drzewny i zrębki drzewne) oraz na paliwa stałe, inne niż biomasa, np. ekogroszek.

Po otwarciu spotkania przez burmistrza, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych UM w Brzozowie Edyta Kuczma omówiła główne zasady realizacji projektu, a także związane z tym kryteria oceny składanych deklaracji przez mieszkańców gminy. Informacje te ilustrowała prezentacją multimedialną. Planowane ogłoszenie naboru uczestników projektu zostanie ogłoszone 5 kwietnia, zaś dokumenty przyjmowane będą od 26 kwietnia do 16 maja br. Jeżeli wniosek gminy uzyska dofinansowanie, to montaż źródeł ciepła nastąpi w III kwartale 2019 r.  Z kolei jej zastępca – Marcin Chudzikiewicz przedstawił założenia projektu umowy wraz z wykazem dokumentów jakie należy dołączyć do deklaracji uczestnictwa w tym projekcie. Zaznaczył też, że wszelkie informacje dot. ww. projektu będą pojawiać się w specjalnej zakładce na stronie internetowej gminy Brzozów po lewej stronie dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych. I każdy z mieszkańców na bieżąco będzie informowany o wszelkich podejmowanych działaniach.

Ostatni punkt spotkania dotyczył rodzajów proponowanych kotłów grzewczych, a także szacowanych z tym kosztów. Wśród informacji, które przedstawił Marek Pęk z krośnieńskiej firmy EKOSFERA, znalazły się także te dotyczące obsługi pieców, ich montażu i eksploatacji. Wyrazem zainteresowanie mieszkańców udziałem w tym projekcie była żywa dyskusja oraz indywidualne konsultacje z przedstawicielem krośnieńskiej firmy i pracownikami urzędu miejskiego.

Uwaga!!! 

Prezentacje multimedialne z czwartkowego spotkania są już dostępne >>>>KLIKNIJ<<<<

Ponadto oprócz ww. projektu, samorząd gminy planuje też wprowadzić wieloletni program dopłat do wymiany kotłów grzewczych. Polegał on będzie na udzieleniu mieszkańcom dotacji celowej na dofinansowanie kosztów tych inwestycji tj. wymianie kotłów na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne. Zakładany program jest na etapie przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej. Jego budżet ma liczyć 200 tys. zł, a wysokość dotacji dla jednego wnioskodawcy wyniesie max. 50% wartości brutto zakupu i montażu kotła grzewczego, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Dotacja ma pomóc w zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, głównie węgla w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Brzozów.

To kolejne działanie podejmowane przez brzozowski samorząd gminny ma służyć walce ze smogiem, które podobnie jak w większych miastach tj. Kraków dotyczy i naszej gminy. W ubiegłym roku we wszystkich miejscowościach gminy Brzozów zostało zamontowanych 9 sensorów pomiarowych, monitorujących jakość powietrza. Sensory mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są informacje o jakości powietrza i stopniu jego zanieczyszczenia.  Informacje na stronie >>>>>KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY<<<<

np