Dofinansowanie klubów sportowych

W nawiązaniu do pisma Wojewody Podkarpackiego znak: BW-I.021.47.2018  informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję Rządowego Programu KLUB, na który w bieżącym roku  została przeznaczona kwota  40 mln zł, która  pozwoli na dofinansowanie około 3700 klubów z terenu całej Polski.

Zainteresowane kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu do dnia 8 maja 2018 r.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu  i Turystyki w zakładce: finansowanie zadań, sport powszechny 2018.
Rafał Frydrych
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia