Aktualizacja wskaźników dla pracujących rencistów

Od 1 marca 2018 r. wzrosły o niemal 3 proc. świadczenia wypłacane przez ZUS. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku 102,98 proc.  Kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinnej wynosi więc 1029,80 zł brutto.  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje w kwocie 772,35 zł brutto. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wynosi z kolei 1235,76 zł brutto. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 926,82 zł brutto.  Wyższa jest renta socjalna, która przysługiwać będzie w kwocie 865,03 zł brutto.  Wzrosła też kwota dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 215,84 zł brutto.

O ile więcej można dorobić do renty? Renta socjalna będzie zawieszana, jeśli przekroczy się miesięcznie 3161,70 zł przychodu (do 28 lutego 2018 r. było to 2979 zł). Renta z tytułu niezdolności do pracy po przekroczeniu 3161,70 zł przychodu będzie zmniejszana. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

  • 582,38 zł w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 495,06 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie natomiast zawieszana po przekroczeniu przychodu w wysokości 5871,70 zł (wcześniej było to 5532,30 zł).