Sukcesy uczennic z SP w Grabownicy Starzeńskiej

Konkursy przedmiotowe to jeden z wielu sposobów na poszerzenie horyzontów wiedzy i umiejętności uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Pozwalają zgłębić wiadomości, uczą  dojrzałej analizy i interpretacji zjawisk otaczających człowieka, kształtują kreatywne myślenie, skłaniają do refleksji, a ponadto rozwijają zainteresowania i pasje. Dlatego w procesie edukacyjnym tak ważne jest, aby dziecko miało możliwość zetknięcia się z nowy sposobem pracy z tekstem źródłowym, lekturą, opisem doświadczenia czy zbadania swoich umiejętności i wiedzy. Uczniowie więc chętnie angażują się w takie przedsięwzięcia, gdyż wiedzą, że ich poziom wiedzy i umiejętności znacznie poszerzy się o materiał spoza treści programowych poszczególnych przedmiotów.
Również uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Największy sukces osiągnęły trzy uczennice – Magdalena DżońMonika Trześniowska z klasy III gimnazjum oraz Aleksandra Zajdel z klasy II gimnazjum. Madzia prezentowała swoją wiedzę w konkursie biologicznym, a Ola i Monika z konkursie polonistycznym. Uczennice bardzo dobrze rozwiązały test konkursowy zarówno na etapie szkolnym jak i rejonowym. Do zmagań na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowały się: Magdalena Dżoń oraz Aleksandra Zajdel, które ostatecznie zostały finalistkami w/w konkursów. Uczennice w trakcie swojej nowej przygody z biologią i językiem polskim wykazały się ogromną pracowitością, determinacją, uporem i konsekwencją w działaniu, gdyż zagadnienia, które musiały opanować, znacznie wybiegały poza materiał nauczania i przeciętny zakres wiedzy ucznia gimnazjum. Dlatego jak najbardziej można powiedzieć, że osiągnęły sukces, zwłaszcza że udział uczniów w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych nie jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy tej szczególnie uzdolnionej młodzieży.
Ogromne słowa uznania należą się również opiekunom, którzy wspomagali uczniów w trudnych zmaganiach. Magdalena Dżoń była przygotowywana przez Panią Martę Pietrycką, a Aleksandra Zajdel przez Panią Annę Hałasik.
Gratulujemy wszystkim, zarówno uczennicom, jak i nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów w procesie poznawania świata i twórczego rozwiązywania problemów.
Mariusz Hałasik