„Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów” SP w Brzozowie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia 29 zrealizowany został projekt pt.: „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów”.

Od listopada 2017 r. do marca 2018 r. w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie prowadzone były prace budowlane i montażowe z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.
W ramach prac wykonano montaż windy; daszki nad wejściami bocznymi; dostosowano męski sanitariat do potrzeb niepełnosprawnych; przebudowano korytarze, na których położono płytki oraz wymieniono stolarkę drzwi wewnętrznych. Zakres prac obejmował również poprawę warunków przeciwpożarowych. W tym celu w budynku wydzielono klatki schodowe oraz zamontowano klapy oddymiające. Koszt zadania wyniósł ok. 830 tys. zł.
W lutym 2017 r. przedmiotowy projekt objął również doposażenie placówki w pracownię komputerową. Wartość tego projektu to ok 42 tys. zł.
Wartość dofinansowani całego projektu to 85% kosztów zadania.
Dodatkowo wykonano renowację ścian korytarzy i klatek schodowych. Po remoncie szkoła nabrała nowego wyglądu. Estetyka korytarzy posadzki, klatek schodowych pozytywnie wpłynęła na pracę wszystkich korzystających z tego budynku.
Marta  Śnieżek