Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu 2018 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych miejscowości gminy Brzozów w okresie wiosennym zostanie podana w terminie późniejszym.