Obradowała komisja

Omówienie najważniejszych planowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych oraz dyskusja nad dziennymi domami pobytu były podstawowymi punktami obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która zebrała się 15.03. br.  Obradom przewodniczył Daniel Boroń. W pierwszej części naczelnik Edyta Kuczma z wydziału inwestycji UM w Brzozowie na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła planowane tegoroczne inwestycje z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł pomocowych. Odpowiedziała też na pytania radnych. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziły sprawy związane z możliwością wymiany kotłów grzewczych z paliw stałych na gazowe, ogrzewane pelletem i ekogroszkiem. Urząd miejski z myślą o mieszkańcach przygotowuje  działania wspierające dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy interesują się tym zagadnieniem, a pierwsze propozycje padną już podczas zebrania w czwartek 22 bm. Druga część posiedzenia komisji poświęcono na dyskusję nt. polityki senioralnej. Pozytywnie doceniono działalność dziennego domu opieki, a także działalność uniwersytetu trzeciego wieku. Wszyscy wyrazili przekonanie, że w przyszłości powinien zwiększyć się wachlarz działań gminy wobec najstarszych mieszkańców. (dk)