Wprowadzenie nowego Komendanta Powiatowego Policji

Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Edwardem Sabikiem wzięli udział (2.03.) w uroczystości wprowadzenia  nowego komendanta powiatowego policji w Brzozowie podinsp. Mariusza Urbana. 
Aktu tego podczas oficjalnej odprawy z kadrą oficerską garnizonu brzozowskiego dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Spotkanie w starostwie powiatowym w Brzozowie było okazją do złożenia nowemu komendantowi życzeń i gratulacji. Pospieszyli z nimi posłowie: Bogdan RzońcaPiotr Uruski oraz starosta brzozowski Zygmunt Błaż. W imieniu samorządowców – obecnych na sali wszystkich wójtów gmin brzozowskich i swoim własnym głos zabrał burmistrz Józef Rzepka, a w ślad za nim przedstawiciele służb mundurowych komendant PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro i komendant WKU w Sanoku mjr Tomasz Żyłka oraz reprezentant emerytowanych funkcjonariuszy policji – Adam Pobidyński. Nie zabrakło też życzeń od podwładnych. W uroczystości wzięli udział także byli komendanci powiatowi policji, reprezentanci sądownictwa, prokuratury, szpitala, nadleśnictwa, powiatowych służb i inspekcji. Podinsp. Mariusz Urban gorąco podziękował za wszystkie wyrazy życzliwości i zadeklarował chęć wytężonej służby na rzecz powiatu i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Odprawę zakończyła wspólna fotografia. (dk)