Krajowe Biuro Wyborcze w Krośnie informuje

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego przesyłam z uprzejmą prośbą o niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej:

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Leszek Bąk