PCPR w Brzozowie zachęca kandydatów na rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Uczestnictwo w szkoleniu  przygotowuje do sprawowania opieki, wychowania dziecka, zaspokajania jego potrzeb rozwojowych, kompensacji opóźnień oraz odbudowywania więzi dziecka z rodziną naturalną. Zakres szkolenia obejmuje elementy prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznawania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka oraz zadania i kompetencje centrum pomocy rodzinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://pcprbrzozow.pl/rodziny-zastepcze/. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z PCPR: ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 434 20 45, tel. (013) 434 47 56, e-mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30.

Zofia Foryś
Kierownik PCPR w BRzozowie