Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018r.

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia przez mikroprzedsiębiorców po raz pierwszy pliku JPK_VAT (na terenie objętym właściwością US Brzozów dotyczy to ok 1100 przedsiębiorców), informujemy  o nowym obowiązku dla przedsiębiorców. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij >>>>TUTAJ<<<<
Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym. Szczegółowe informacje do pobrania  >>>>TUTAJ<<<<
Maria Bartnicka
Kierownik Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających
US w Brzozowie