Poezja współczesna o wielu twarzach

„Poezja współczesna o wielu twarzach…” Pod takim hasłem odbyło się 6 bm. kolejne z cyklicznych Brzozowskich Spotkań Muzealnych. Tym razem okazję do podzielenia się swoją twórczością mieli członkowie Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”. Sylwetki autorów prezentował dyrektor muzeum Mariusz Kaznowski, a sami poeci odczytywali po kilka swoich utworów. Zaprezentowali się kolejno: Halina Urban, Anna Wiatrak, Anna Ziemba-Lonc,, Katarzyna Tercha-Frankiewicz, Jan Organ, Józef Tomoń, Krzysztof Graboń, Karol Frankiewicz, Dominik Pinda, Dorota Długosz oraz Beata Lonc.   W trakcie wieczoru miała miejsce również promocja almanachu poetyckiego „Zgrzytu” zatytułowana „Poezja współczesna o wielu twarzach…” pod redakcją Anny Ziemby-Lonc, która osobiście przybliżyła to wydawnictwo obecnym w sali konferencyjnej dawnego ratusza miłośnikom poezji. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych: Katarzyny Terchy-Frankiewicz oraz Agnieszki Mrozek. Całość dopełniła nastrojowa muzyka w wykonaniu utalentowanego gitarzysty Artura Michelisa. aa,dk