Ostatnie pożegnanie ks. prałata Zygmunta Trojnara

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
                                                                Ks. J. Twardowski
 
Tłumy wiernych pożegnały 7 lutego br. ks. prałata Zygmunta Trojnara – emerytowanego, wieloletniego dziekana i proboszcza parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy, kapłana wielce zasłużonego dla całej brzozowskiej ziemi.

Uroczystości pogrzebowe poprzedziła 6 bm. eksporta ciała zmarłego księdza z plebanii do kościoła parafialnego oraz msza św. pod przewodnictwem JE biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jamrozka. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli rodzina i przyjaciele, ok. 140 kapłanów z diecezji przemyskiej, rzeszowskiej i sandomierskiej, siostry zakonne, władze samorządowe na czele z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką,  strażacy miejscowej jednostki OSP, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni wierni. Uroczystość pogrzebową odprawili – pod przewodnictwem metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala – biskup senior sandomierski Edward Frankowski, biskup pomocniczy rzeszowski Edward Białogłowski, proboszcz parafii w Muninie i jednocześnie bratanek zmarłego ks. dr Janusz Trojnar, dziekan dekanatu brzozowskiego ks. prałat Franciszek Goch oraz obecny proboszcz parafii Przysietnica ks. Jan Smoła. Pożegnalną homilię wygłosił biskup senior Edward Frankowski, kolega z roku ks. prał. Zygmunta Trojnara, który przywołał liczne fakty z życia zmarłego kapłana. Wspomniał czasy przyjęcia do seminarium, lata przyjaźni z duchownym oraz opowiedział o ich ostatnim spotkaniu. Ks. prał. Zygmunta Trojnara pożegnali też dziekan dekanatu brzozowskiego ks. prał. Franciszek Goch, w imieniu rodziny – bratanek zmarłego ks. dr Janusz Trojnar, obecny proboszcz parafii w Przysietnicy ks. Jan Smoła oraz prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Zofia Dąbrowska. Głos zabrał także burmistrz Brzozowa Józef RzepkaNie jest łatwo żegnać po raz ostatni na tej ziemi Przyjaciela… A jeszcze trudniej, gdy była to osoba tak mi bliska jak śp. ks. prałat Zygmunt Trojnar. Przez te wszystkie lata posługi na tej ziemi brzozowskiej ks. prałat był naszym duchowym ojcem oraz autorytetem moralnym, który przetrwał próbę czasu, ustroje i systemy. Drzwi Jego plebanii zawsze stały otworem dla ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Teraz pozostało nam wypełniać godnie testament ojcowski, który nam zostawił. Umieramy, aby żyć wiecznie, bo nie śmierć rozdziela ludzi, tylko brak miłości.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór parafialny wraz z zespołem instrumentalnym pod kierunkiem Piotra Buczka. Po laudacjach pożegnalnych oraz obrzędzie ostatniego pożegnania kondukt pogrzebowy udał się na parafialny cmentarz, gdzie uroczystej liturgii żałobnej przewodniczył biskup Edward Białogłowski. Ciało ks. prał. Zygmunta Trojnara zostało złożone w krypcie pod kaplicą cmentarną.
Ks. prał. Zygmunt Trojnar urodził się 18 stycznia 1937 r. w Białobrzegach. 18 czerwca 1961 r. święceń kapłańskich udzielił mu biskup diecezjalny przemyski Franciszek Barda w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle oraz jako proboszcz w parafiach Pikulice i Łukowe. W latach 1994-2007 był proboszczem w Przysietnicy, gdzie później już jako emeryt mieszkał przez ostatnich 11 lat. Jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przez 34 lata wykładał język łaciński i grekę. Był też członkiem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej. Zmarł 5 lutego 2018 r. w wieku 81 lat.
np