Zebranie w jednostce OSP Humniska

Początek lutego to czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Brzozów. Właśnie na takim spotkaniu zgromadzili się się w niedzielę 4 bm. strażacy jednostki OSP w Humniskach. Oprócz przedstawienia i zatwierdzenia dorocznego sprawozdania z działalności w 2017 r. druhny i druhowie z Humnisk przyjęli plan działań w br. W żywej dyskusji wyartykułowali wobec przedstawicieli samorządu gminy swoje najpilniejsze potrzeby. Wśród nich znajduje się montaż nowej bramy wjazdowej do garażu, zakup pompy szlamowej oraz indywidualnych środków ochrony.