Spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP w Grabownicy Starzeńskiej

Dn. 3 lutego br. w sali Domu Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej spotkali się strażacy-ochotnicy z zaproszonymi gośćmi.

Po otwarciu i powitaniu zaproszonych gości przez prezesa OSP Grabownica Starzeńska dh. Jana Suwałę, postanowiono, że dalszą część spotkania poprowadzi prezes, zaś protokołował będzie dh Bartłomiej Rogula.
Wśród gości znaleźli się burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich UM Agnieszka Wilk, przedstawiciel PSP w Brzozowie st. kpt. Tomasz Mielcarek, zastępca komendanta WKU w Sanoku mjr Tomasz Żyłka, radny powiatowy i sołtys wsi Dominik Arendarczyk, zastępca przewodniczącego RM w Brzozowie Kazimierz Tympalski i radny RM Kazimierz Zajdel, przedstawiciele organizacji w Grabownicy Starzeńskiej: kierownik grupy obrzędowej Graboszczanie Zofia Olejko, prezes spółdzielni Grastar Dariusz Irzyk, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska Tadeusz Stępień oraz prezes KGW Barbara Kuczma.
Sprawozdanie z działalności za rok 2017 przedstawił naczelnik OSP Piotr Sobaś, który zaprezentował jednocześnie plan pracy na bieżący 2018 rok. Sprawozdanie finansowe złożył dh Stanisław Miszczak, zaś sprawozdanie z komisji rewizyjnej przedstawił dh Wiesław Barbara. Podczas zebrania srebrnym krzyżem ZWiR został odznaczony naczelnik OSP dh Piotr Sobaś, zaś brązowy krzyż z rąk burmistrza Brzozowa odebrał dh Grzegorz Wójcik. Legitymacje udekorowanym wręczył st. kpt. Tomasz Mielcarek.
Podczas zebrania poruszone zostały najważniejsze kwestie związane działalnością OSP w bieżącym roku, dotyczyły one m.in. zaplanowanych szkoleń, potrzeb w zakresie sprzętu i umundurowania. Strażacy wnioskowali o zabezpieczenie Domu Strażaka przed podtopieniami a także w miarę możliwości finansowych o częściowy remont sali.
Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla jednostki, w czerwcu odbędą się uroczyste obchody 130-lecia powołania OSP w Grabownicy. W związku z przygotowaniami, powołano komitet organizacyjny. Strażacy podziękowali także za wsparcie burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce i prezesowi spółdzielni Grastar Dariuszowi Irzykowi oraz poprosili przedstawicieli grabownickich instytucji o pomoc w organizacji i uświetnienie obchodów. Na koniec zaproszeni goście w ciepłych słowach podziękowali strażakom za pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności. Burmistrz Brzozowa złożył także serdeczne życzenia u progu nowego roku, spełnienia wszystkich zamierzeń, a także podkreślił, że dołożyć starań, by zrealizować plan na obecny rok.
et