Dzień babci i dziadka w Szkole Podstawowej w Górkach

Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Wnuczęta starały się jak najpiękniej wyrazić miłość do swych babć i dziadków. Tegoroczne spotkanie klas 0-III szkoły podstawowej wypełniły występy artystyczne dzieci uświetnione smacznym poczęstunkiem przygotowanym  przez rodziców uczniów.

23.01.2018r. był dniem pełnym uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Poszczególne klasy wraz z wychowawcami przedstawiły ciekawy repertuar artystyczny. Klasy zerowe pod kierunkiem pań Sylwii Szałajko i Renaty Florek przedstawiły inscenizację pt: „Bałwankowa rodzina” oraz taniec do piosenki pt. „Mały Bałwanek”. Klasa pierwsza pod opieką pani Bernadetty Gołąb aktorsko zaprezentowała wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. W bajkowy świat życzeń przeniosła babcie i dziadków klasa druga pod okiem pani Teresy Kowalczyk- Bieńczak. Humorystycznym skeczem i wesołym przedstawieniem „ Bajki o Czerwonym Kapturku” popisali się uczniowie klasy trzeciej przygotowani przez panią Elżbietę Biegę. Całość imprezy uświetniły piosenki i występ szkolnego zespołu tanecznego klasy II i III. Każda klasa obdarowała babcie i dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Występy dzieci były oklaskiwane przez widzów i podziwiane za wspaniałą grę aktorską, stroje i scenografię. Ponad sto gości zgromadziła ta miła uroczystość, w której przygotowanie włączyli się również rodzice. Wszystkim Dziadkom i Babciom życzymy 100 lat i zapraszamy za rok!

E. Biega, S. Szałajko