Pilna informacja dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Do 31 stycznia  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie przyjmuje wnioski o świadczenie pomocy w codziennych obowiązkach  domowych dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (z wykluczeniem opieki nad osobą  z niepełnosprawnością).

W świetle obowiązujących przepisów pomoc przysługuje osobom opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Do świadczenia pomocy skierowane zostaną osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33. Telefon 13 43 410 54