Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantami

Przed nami długo oczekiwane ferie zimowe. To wspaniała okazja, by ten czas spędzić aktywnie, korzystając z uroków zabawy na śniegu czy lodzie.
Trzeba jednak pamiętać, że niosą one za sobą ryzyko wypadku, kontuzji bądź urazu . Aby właściwie się przygotować i ograniczyć niebezpieczeństwo takich zdarzeń, warto zwrócić uwagę na zasady bezpiecznego zachowania podczas ferii. Dn. 22.01.2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Turzym Polu mieli okazję skorzystać z lekcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie: st. sierż. Pawła Pietrykę oraz mł.aspir. Zbigniewa Helona. W swojej prelekcji uświadamiali uczniów, jakie zagrożenia czyhają na dzieci i młodzież podczas ferii oraz jakie działania podejmować w obliczu ich wystąpienia. Uczniowie klas VI – III G wysłuchali pogadanki profilaktycznej, której przewodnią myślą była ,,odpowiedzialność karna nieletnich”. Podjęto temat odpowiedzialności karnej za niszczenie mienia publicznego i społecznego, za kradzieże i wymuszenia, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i arogancki stosunek do nauczyciela. Sporo czasu pan policjant poświęcił zjawisku cyberprzemocy i stalkingu. Nakłaniał także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.
Najmilszym akcentem spotkania była krótka pogadanka przeprowadzona przez pracownika WORD w Krośnie p. Edytę Niechrebecką, która przypomniała zasady poruszania się po jezdni i rozdała uczniom odblaski.
 Beata Konieczna