Konkurs ekologiczny pn. „Kto odpady segreguje, na nagrodę zasługuje” rozstrzygnięty!

Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka był organizatorem konkursu ekologicznego pn. „Kto odpady segreguje, na nagrodę zasługuje”. Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 16 stycznia br. w sali narad Urzędu Miejskiego.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, tj. w gospodarstwach na terenie gminy Brzozów. Adresowany był do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i segregują odpady. Polegał na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i szkła, tak aby wysegregować jak największą ilość w/w frakcji odpadów.

Konkurs rozstrzygnięto na podstawie weryfikacji ewidencji odczytów kodów kreskowych prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Beata Szlama oraz Wioletta KozubalAnna Czech przyznała główną nagrodę w wysokości 1 000 zł Państwu Leszkowi i Danucie Bielawskim ze Starej Wsi.

Burmistrz wyróżnił też po jednej rodzinie z pozostałych sołectw gminy Brzozów nagrodami w wysokości 250 zł. Łącznie w sumie przyznał 8 wyróżnień. We wtorek odebrali je:  Anna Chrobak ze Zmiennicy, Adam Fiedeń z Turzego Pola, Janusz Raś z Górek oraz  Iwona Słota z Humnisk.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który był fundatorem wszystkich nagród. Na zakończenie nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia.

np