Wyjazd przedszkolaków do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

Dnia 9 stycznia 2018r., w ramach prowadzonej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Brzozowie innowacji pedagogicznej „Otwórz drzwi do wyobraźni” – Stymulowanie kreatywnej postawy wobec świata poprzez ekspresję plastyczną, dzieci z grupy integracyjnej „Jagódki” razem z wychowawczyniami, udały się do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

Celem wyjazdu przedszkolaków było uczestnictwo w warsztatach plastycznych przygotowanych przez wykwalifikowanych pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kadra stanęła na wysokości zadania i przygotowała wiele ciekawych materiałów, z których nasi podopieczni pod okiem fachowców mogli wykonać laurki dla swoich Babć i Dziadków. Sala, w której pracowały dzieci, stała się dla nich z jednej strony polem do kreatywnych poszukiwań i ekspresji emocji, z drugiej zaś miejscem, gdzie powstają ciekawe prace, które w efekcie mają przede wszystkim budować poczucie sprawczości oraz stwarzać możliwości pokonywania swoich ograniczeń w procesie tworzenia pracy. Po wykonaniu laurek i słodkim poczęstunku nasi podopieczni mieli możliwość obejrzenia pracowni znajdujących się w WTZ. Wśród odwiedzonych miejsc znalazła się m.in. pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia ceramiczno – ogrodnicza oraz wikliniarska, której wytwory wzbudziły wśród dzieci największy zachwyt, i z której wyszli oni z małym upominkiem. Podkreślić należy, iż podczas zwiedzania WTZ dzieci mogły poznać różne techniki pracy z materiałem plastycznym podpatrując jednocześnie pracę osób niepełnosprawnych, która zrobiła na nich duże wrażenie. Pobyt w WTZ umocnił w przedszkolakach przekonanie, że ludzie niepełnosprawni zasługują na wsparcie i nie trzeba się ich bać. Z niepełnosprawnością mają do czynienia na co dzień we własnej placówce, ale otwarcie się na starsze osoby również jest potrzebne. Nadmienić należy, iż do Warsztatów Terapii Zajęciowej razem z „Jagódkami” udały się także dzieci z kółka muzycznego „Fruwające Anioły” pod opieką pani Anny Rzepki. Przedszkolaki zaśpiewały dla wszystkich pracowników oraz podopiecznych WTZ kilka kolęd oraz pastorałek. Słuchający nie kryli wzruszenia i w niejednym oku zakręciła się łza…..

Atmosfera podczas całego pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej była bardzo miła, wszystkie dzieci opuściły budynek z uśmiechem na twarzy oraz słodkim upominkiem, a „Jagódki” dodatkowo z pięknymi laurkami. Kierujemy gorące podziękowania dla dyrekcji, pracowników i podopiecznych WTZ, za możliwość pobytu w tym szczególnym miejscu, poświęcony nam czas oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach plastycznych i udostępnienie materiałów potrzebnych do wykonania upominków dla Babć i Dziadów, a także pomoc w ich wykonaniu.

Jadwiga Krokis