Hej kolęda, kolęda już po raz 10. w PS Nr 1 w Brzozowie

Poszanowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia jest szczególnie kultywowane w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Brzozowie, które już po raz dziesiąty było gospodarzem przeglądu kolęd i pastorałek dla przedszkolaków z gminy Brzozów. W prezentacji udział wzięło piętnaścioro dzieci z ośmiu placówek w tym z Przedszkola Sióstr Służebniczek  NMP w Starej Wsi.

Wśród gości, którzy przybyli, by posłuchać i wspólnie zaśpiewać kolędy znaleźli się Matka Beata Chwistek Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP., Stefan Szarek – naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia, dyrektorzy przedszkoli, rodzice i dziadkowie.
Tradycyjnie już przegląd poprowadziła Teresa Nogaj, a rozpoczął go występ bożonarodzeniowy dzieci z grupy Motylki, świąteczne tańce zaprezentowały dziewczynki z koła tanecznego prowadzonego przez Annę Szajnowską-Jajko. Po czym wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę, by ośmielić występujące dzieci. Na koniec wykonawcy, ich opiekunowie i dyrektorzy otrzymali upominki, słodycze i dyplomy. O łakociach dla dzieci nie zapomnieli też zaproszeni goście. W imieniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki słodycze na ręce dyrektor przedszkola Magdaleny Soboty wręczył Stefan Szarek, zaś Matka Beata Chwistek przekazała dzieciom „magiczne” cukierki.
Lista osób uczestniczących w przeglądzie:
PS Nr 2 w Brzozowie
Emilia Niecko Lulajże Jezuniu, Bartosz Mazur Bosy pastuszek, op. Anna Rzepka
PS Nr 1 w Humniskach
Kamil Jarosz Wigilii czas, Konstanty Siwak Skrzypi wóz, op. Elżbieta Sadowska
PS Nr 2 w Humniskach,
Wiktoria Zbiegień Gdy śliczna Panna, Szymon Lasek Przybieżeli do Betlejem, op. Barbara Piotrowska
PS w Grabownicy Starzeńskiej
Lena Szczepek Nie płacz Jezu, Maja Tympalska Śpij Maluszku, op. Bogumiła Antoń
PS w Przysietnicy
Zofia Rymarowicz Żłobek Cię utuli, Paulina Gaździk Śpij Maluszku, op. Urszula Szelest
Przedszkole Sióstr Służebniczek  NMP w Starej Wsi
Magdalena Dydek Od serca do ucha, Wojciech Futyma Nie płacz Jezuniu, op. s. Lidia Stępień
PS w Starej Wsi
Jakub Żmuda Gdy rodziłeś się Panie,  op. Małgorzata Florczak
PS Nr 1 w Brzozowie
Paulina Żyłka Dzisiaj w Betlejem Nikola Gębacz Wśród nocnej ciszy, op. Magdalena Fiedeń
et