Kolędowanie w Przysietnicy

Wspólne kolędowanie, życzenia, połamanie się opłatkiem i rozmowy przy świątecznym stole stały się już tradycją w Przysietnicy. Corocznie już od 22 lat, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej organizuje spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych.

W tegoroczną organizację imprezy włączyły się także panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy, Rada Parafialna i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne. Spotkanie 6 stycznia br. połączone było z uroczystościami odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci ks. kanonika Pawła Komborskiego, proboszcza Przysietnicy w latach 1963-1990.  Ceremonię poprzedził koncert kolęd w Kościele pw. św. Marcina w Przysietnicy w wykonaniu chóru parafialnego i orkiestry pod kierunkiem Piotra Buczka oraz uroczysta msza św.
Spotkanie w Domu Strażaka w Przysietnicy od przywitania i złożenia życzeń  przybyłym, rozpoczęła w imieniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, wiceprezes POAK Józefa Rzepka oraz Andrzej Rzepka. W spotkaniu oprócz seniorów, uczestniczyli też burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z małżonką, duszpasterze parafii w Przysietnicy: ks. proboszcz Jan Smoła, wikariusze: ks. Marek Duda i ks. Ryszard Krempowicz, radni Rady Miejskiej: Andrzej Rzepka, Tomasz Rzepka i Marek Wacek, dyrektorzy szkół: ZS Nr 1 Wiesław Pałka i SP Nr 2 Jadwiga Ścibor oraz żołnierze 35 Batalionu Lekkiej Piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. pułkownika Łukasza Cieplińskiego na czele z dowódcą ppłk. Rafałem Jaroszem i strażacy OSP w Przysietnicy z prezesem Romanem Szarkiem.
Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza o narodzeniu Pańskim odczytał ks. Marek Duda, zaś w ciepłych słowach do parafian, w nowym roku zwrócił się proboszcz ks. Jan Smoła. Życzenia noworoczne przybyłym złożył też burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Burmistrz wyraził swoją radość z możliwości uczestniczenia w kolejnym już spotkaniu opłatkowym oraz podziękował seniorom  za ich aktywność i zaangażowanie w życie tutejszej społeczności. Do życzeń dołączył się też radny Rady Miejskiej w Brzozowie Marek Wacek. Po odczytaniu ewangelii, jak nakazuje staropolska tradycja, mieszkańcy Przysietnicy, duchowni, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze i strażacy podzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia.
Z programem bożonarodzeniowym pt. Hej kolęda, kolęda przed seniorami i gośćmi, wystąpiły dzieci i młodzież klas gimnazjalnych ze SP Nr 2 w Przysietnicy. Uczniów do przedstawienia przygotowały Justyna Owsiana, Renata HałkaJolanta Gliściak.  Występy dzieci wzruszyły i rozbawiły seniorów i gości tak, że otrzymali oni gromkie brawa. Przedstawienie przeplatane było kolędami i pastorałkami w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem nauczyciela muzyki Macieja Kuśnierczyka. Całość dopełniły piękne i kolorowe stroje. W aktorów wcieli się: gwiazdor – Jakub Gwizdała, pasterz – Przemek Dąbrowski, pasterka – Marlena Dąbrowska, aniołek: Malwina PytlakMilena Bąk, diabeł – Gabriela Pietryka, śmierć – Monika Bober, marszałek – Marcin Matyasz, Herod – Jakub Szczepek, zaś w Żyda – nauczyciel Renata Hałka.
Podczas spotkania, dzięki wicedyrektorowi SP Nr 2 w Przysietnicy Tomaszowi Owsianemu, seniorzy mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą życiorys ks. kanonika Pawła Komborskiego. Z kolei nad przygotowaniem całego programu artystycznego przez szkołę, czuwała obecna dyr. SP Nr 2 Jadwiga Ścibor.
Przy choince, świątecznych stroikach i pięknie przystrojonej sali przez Sabinę i Krzysztofa Zublów, seniorzy i goście wspólnie kolędowali z kapelą ludową „Przysietczanie”, a ich śpiew słychać było aż w Brzozowie a może i jeszcze dalej.
np