Kolędowanie w Humniskach

Dn. 17 grudnia br. przy wigilijnym stole już po raz trzeci spotkali się najstarsi mieszkańcy Humnisk.

Spotkanie opłatkowe tradycyjnie rozpoczął ks. dr Julian Tarnawski proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa modlitwą i czytaniem Ewangelii, po czym złożył wszystkim zebranym życzenia.
Następnie życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim przybyłym złożył burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, podziękował seniorom za ogromne zasługi dla lokalnej społeczności, wkład pracy i zaangażowanie.
W spotkaniu uczestniczył także proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Andrzej Kuś, wikariusz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa ks. Sławomir Wałczyk. W spotkaniu uczestniczyli, radni rady miejskiej przedstawiciele organizacji, jednostek i organizatorzy życia społecznego w Humniskach: Kazimierz Kędra, Piotr Jatczyszyn, Stanisław Kułak, Lucjan Czech. Na zaproszenie przybyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Humniskach wraz z prezesem OSP Mariuszem Ficem.
Życzenia seniorom złożył również ks. Andrzej Kuś oraz radny Sejmiku woj. podkarpackiego Sławomir Miklicz, do życzeń przyłączyła się także prezes KGW w Humniskach – Agnieszka Kędra, która jednocześnie odczytała życzenia europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej. Na koniec wszyscy połamali się opłatkiem, składali sobie z głębi serc płynące życzenia w prawdziwie życzliwej i świątecznej atmosferze. Podczas spożywania wigilijnych potraw o świąteczną atmosferę zadbał chór parafialny pod opieką Zyty Pietranowicz. Gościnnie dla seniorów wystąpili również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach z kółka tanecznego „The best band” w różnych układach tanecznych, pod opieką Bernardyny Kędry, Joanny Szarek i  Ewy Kułak-Owsianej. Uczniowie wspólnie z seniorami i zaproszonymi gośćmi zaśpiewali kolędy. Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki.
et