Podsumowanie projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W poniedziałek, 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach, odbyło się podsumowanie projektu promującego czytelnictwo. Jego głównym celem było zainteresowanie dzieci książką, ale też zwrócenie uwagi na grzeczne zachowanie się na co dzień, szacunek do drugiej osoby oraz kulturę słowa. Jednym z aspektów było również zmobilizowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu integrację klasy poprzez wspólne planowanie i przygotowywanie elementów projektu.

Imprezę na sali rozpoczęły przedstawienia. Każda klasa przygotowała scenkę, zaczerpniętą z dowolnej książki, przedstawiającą rycerza. Klasa 4a zaprezentowała garść historii o rycerzach pojawiających się w naszej okolicy, w tym o Zyndramie z Maszkowic; klasa 4b bajkę „Ballada o Uprzejmym Rycerzu”; klasa 5 ceremonię pasowania na rycerza; klasa 6 scenę z Krzyżaków Zbyszka z Danuśką. Wszystkie przedstawienia obfitowały w przepiękne stroje, wykonane przez uczniów i przy pomocy rodziców, akcesoria rycerskie, królów, królewny, damy dworu a nawet smoka. Oczywiście najistotniejszym elementem była gra aktorska uczniów. Po przedstawieniach rozpoczął się turniej rycerski, na którym przedstawiciele uczniów prezentowali rycerskie zachowania. Rycerz musiał dowieść, że potrafi pomóc przygotować się damie dworu na bal (plecenie warkoczy, nawlekanie korali z makaronu). Każdy rycerz musiał wykazać się : orientacją, aby przedzierając się przez gąszcze znaleźć właściwą drogę do królewny ukrytej w zamku (slalom w hełmach na kartkach papieru), sprytem, aby nie zgubić tej drogi i giermka (przetaczanie łyżką piłeczki pomiędzy pachołkami), siłą aby pokonać smoka (slalom z piłką lekarską) i wynieść królewnę z zamku (slalom z królewną na rękach). Ciekawą zabawą była też Kareta, w której 9 uczniów (król, królowa, woźnica, cztery koła i dwa konie), podczas czytania bajki musiało za każdym razem, gdy padło słowo opisujące daną postać, obiec krzesełko. Konkurencjom i przedstawieniom cały czas z uwagą przyglądała się komisja, w której skład weszli: pan dyrektor, pani bibliotekarka, polonistka i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Podczas tej imprezy na sali gimnastycznej, jak i w cały projekt, przygotowany przez klasy czwarte, zaangażowani byli wszyscy uczniowie klas IV – VI. Każdy miał swoje zadanie, z którego się musiał wywiązać, uczniowie zgłaszali też swoje propozycje, zmiany, pomysły na scenki, stroje i rekwizyty. Projekt osiągną zamierzone cele i stał się świetną okazją do nauki poprzez zabawę.

Katarzyna Dmitrzak